Array
Home Diensten Drugpreventiedienst
Afdrukken

Drugpunt Wetteren, Wichelen & Laarne

 

logo Drugpunt

De drugpreventiedienst van de politiezone Wetteren, Wichelen en Laarne wil via lokale drugpreventie een omgevingsklimaat creëren waarin men op een verantwoorde en kritische manier omgaat met genotsmiddelen en waarbij hulp wordt geboden bij problemen als gevolg van gebruik.

 

Vroeghulp - vroeginterventie

Drugpunt biedt hulp bij drugproblemen en richt zich daarbij vooral op jonge gebruikers met beginnende problemen. Indien je dus vragen hebt over alcohol en/of ander druggebruik kan je hier steeds terecht voor één of meerdere gesprekken. We helpen ook cliënten die al wat ouder zijn, de preventiewerker werkt via detachering vanuit de Kiem vzw (www.dekiem.be). Dankzij de nauwe samenwerking met en ondersteuning van de Kiem, kunnen we adequate en kwalitatieve doorverwijzing garanderen.

Ook als partner, ouder, familie, vriend of kennis van iemand die alcohol en/of andere drugs gebruikt, kan je bij Drugpunt terecht met jouw vragen.

Bovendien biedt de drugpreventiedienst ondersteuning voor intermediairs die door hun werk in contact komen met gebruikers of die werken met mogelijke risicogroepen.

Alle gesprekken zijn vertrouwelijk en gratis.

Lokale werking

De drugpreventiedienst coördineert het lokaal drugoverleg. Daar denken en werken actoren uit verschillende sectoren (onderwijs, jeugdwerk, gezondheidszorg, OCMW, overheid, politie, …) mee aan een lokaal drugbeleid.

In deze overlegstructuur worden ideeën en informatie uitgewisseld, bovendien draagt de variatie aan sectoren bij aan een goed gedragen lokaal drugbeleid in  Wetteren, Wichelen & Laarne.

Contact

Christophe Vanhuyse

Sociaal huis: Scheldedreef 52 – 9230 Wetteren
0473/65 65 95

e-mail: christophe.vanhuyse@drugpunt.be

website: www.drugpunt.be

De dienstverlening is volledig gratis. We werken niet met vaste zitdagen, maar outreachend en vraaggericht. Hebt u vragen, wilt u praten over uw gebruik van genotsmiddelen, denk je na over een preventiecampagne; bel of mail met de drugpreventiewerker en u krijgt snel een afspraak.